Onderhoud producten 2018-03-05T13:21:06+00:00

Onderhoud RVS

Wat is RVS?
Roestvast of roestvrij staal, ook RVS of INOX genoemd, is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Om van roestvast staal te kunnen spreken, is minimaal 11 tot 12% chroom en maximaal 1,2% koolstof nodig. Verder zijn in veel soorten roestvast staal ook de elementen molybdeen, titanium, mangaan, stikstof en silicium terug te vinden.

Roestvast of roestvrij staal?
In de praktijk blijkt vaak hoezeer men er onterecht van uitgaat dat roestvast staal een onderhoudsvrij materiaal is omdat het immers een roestvrij materiaal zou betreffen. Hier begint het eigenlijk al gelijk fout te gaan want het is niet roestvrij maar roestvast. Roestvast wil zeggen dat het materiaal een zekere vastheid geniet tegen corrosie mits men aan de voorwaarden voldoet.

De “passieve” oxidehuid van een roestvast materiaal sluit het onderliggende materiaal goed af, waardoor in bepaalde gevallen geen verdere roestvorming zal plaatsvinden of deze roestvorming vertraagd wordt. Is deze huid echter niet aanwezig, dan is het materiaal aan verwoestende corrosiemechanismen onderworpen. Daarom dient men deze oxidehuid goed te verzorgen en dan kan roestvast staal zelfs probleemloos een mensenleven mee. Met andere woorden: roestvast staal is absoluut geen onderhoudsvrij materiaal. Wel mag men overigens stellen dat roestvast staal onderhoudsarm is.

Soorten RVS:
Industrieel gebruikt men veelal de Amerikaanse normalisatie:

 • AISI 304 bestaat uit 18% chroom en 8% nikkel. Deze legering is in zacht gegloeide toestand niet-magnetisch en niet hardbaar, in koud vervormde toestand zwak magnetisch. Dit type wordt vaak gebruikt voor interieur toepassingen.
 • AISI 316 is een meer corrosiebestendige maar duurdere soort met 16% chroom en 10% nikkel en 2% molybdeen. Dit type is beter bestand tegen zoutcorrosie. Dit type wordt o.a. gebruikt voor het Entrya Cifero codeklavier.

Soorten corrosie:

 • IJzerdeeltjes
  RVS kan roesten onder invloed van microscopisch kleine ijzerdeeltjes in de lucht, ook wel vliegroest genoemd. Deze deeltjes zijn behoorlijk onedel ten opzicht van het RVS-oppervlak, waardoor zij met vocht snel in oplossing gaan. Men krijgt dan een klein vlekje dat het oppervlak plaatselijk besmet en activeert. De onderliggende chroomoxidehuid bezwijkt op die plaatsen en de corrosie kan verder binnendringen. Dit probleem wordt vooral vastgesteld in de buurt van metaalverwerkende bedrijven en spoorwegen.
 • Besmettingscorrosie
  Het is nauwelijks bekend hoe ondermijnend vuilafzettingen uitwerken op het roestvast staal oppervlak. Roestvast staal moet kunnen “ademen” omdat het bestaat bij de gratie van zuurstof. Zuurstof dient de oxidehuid op dikte te houden, maar dan moet het relatief grote zuurstofmolecuul er wel bij kunnen.
  Voor het herstel van de oxidehuid is zuurstof nodig, terwijl er niet te veel chloor aanwezig mag zijn. De kleine chloor ionen dringen namelijk veel dieper onder de vuilafzetting door dan het grotere zuurstofmolecuul om daar hun verwoestend werk te doen. In de nabijheid van de kust zijn er meer chloriden vanuit aërosolen aanwezig. Aërosolen zijn druppeltjes zeewater die door de wind worden meegenomen en relatief snel indampen tijdens hun vlucht. Daardoor neemt het chloridengehalte toe, waardoor dit veelal te agressief wordt voor roestvast staal. Chloor is immers een agressieve zoutvormer. Dit leidt tot lichte corrosie die men ook wel “theevlekken” noemt.
  Besmettingscorrosie ontstaat vooral onder vuilafzetting en in dode hoeken omdat er daar te weinig uitwisseling is met zuurstof in de lucht. De oxidehuid kan niet meer herstellen door het zuurstofgebrek. Het is daarom belangrijk om het RVS tot in de poriën te reinigen.
 • Contactcorrosie
  Wanneer RVS in contact komt met een ander, minder edel metaal zal het minst edele metaal door het potentiaalverschil versneld gaan oxideren. Daarom wordt het sterk aangeraden om RVS onderdelen altijd met RVS bevestigingsmaterialen te monteren.

Onderhoud:
Zoals hierboven is gesteld, kan corrosie door vele oorzaken en mechanismen ontstaan. Hoewel de meeste corrosie voorkomen had kunnen worden door een juiste aanpak en onderhoudsplan blijft het een feit dat er nog steeds veel roestvast staal onverhoopt corrodeert. Is corrosie eenmaal ontstaan dan zal in de regel deze corrosie verder gaan omdat een dergelijke plek nu eenmaal geactiveerd is geraakt.

De uitdrukking “voorkomen is beter dan genezen” geldt dus zeker voor roestvast staal. Ook een gewoon huis tuin en keuken product reinigt de poriën van het RVS onvoldoende. Gebruik daarom een roest voorkomer speciaal voor RVS. Dit is een middel dat diep in de poriën dringt en tegelijkertijd het vuil grondig doet oplossen. Op deze wijze elimineert men de kans op corrosie maximaal.

Gebruik nooit bijtende middelen zoals schuurpapier, roestvast staal wol en borstels en dergelijke om RVS schoon te maken. Deze middelen hebben als nadeel dat het oppervlak in een bepaalde mate beschadigd raakt waardoor het ook ruwer wordt. Dit laatstgenoemde zorgt ervoor dat de corrosie sneller terugkomt.

Lees voor aanvang van de werkzaamheden altijd goed de instructies van de productleverancier inzake veiligheid, gezondheid en milieu.

Bronnen: Wikipedia, Emergometal.com